LELEKI PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELÜNK

Az Egri Fertálymesteri Testületet egy SZERETETKÖZÖSSÉG.

Nem a különböző rendelkezések vagy feltételek, nem valamilyen érdekek, nem az anyagi haszon, nem címek megszerzésére való törekvés kovácsol össze bennünket, hanem az egymás iránti önzetlen szeretet.

A szeretet a jóra szolgáló erő, a Teremtő nyelvén szól és a vele való kapcsolat szerves része. Valójában isteni cselekedet és a legtisztább módja annak, hogy egy másik ember és a magunk lelkét tápláljuk. Kötelességünk tehát, hogy munkánkkal és szenvedéseinkkel, egymás elfogadásával és szolgálatával a szeretet civilizációját építsük.

A lelki tevékenységünk szerves részét képezik a vallási programokon való részvétel (templomi búcsúk), a templomi koncertek.

Fényképek


Mária szobor a haranglábbal

A II. Rákóczi Ferenc utca, Könyök utca és a Ráchegy utca találkozásában egy füves területen található az ún. Csengős Mária-szobor. Mivel állagát az időjárási körülmények elégé lerontották a Rác hóstya negyed fertálymesterei kezdeményezték a szobor és a harangláb  felújítását. Az elhatározást tett követte, a negyed fertálymestereinek pénzbeli és fizikai munkájának valamint a Heves megyei Vízmű Zrt. egri üzemigazgatóságának köszönhetően valósult meg a felújítás.

Ezek a szakrális építmények ugyanúgy hozzátartoznak a városképhez mint  az épületek, szobrok, parkok.  Példázzák egy városrész lakóinak összetartozását és a Keresztényhithez való elkötelezettségüket. A mi elődeinknek, dédszüleinknek tartozunk azzal, hogy az általuk létrehozott értékeket megőrizzük, rendbe tartjuk és felújítjuk.

A fertálymesteri testület is ezt a szellemiséget hirdeti, hisz a mai zaklatott, elanyagiasodott világban egyre inkább szükség van, a keresztényi hitre, egymás segítésére, szeretetére,  a közösségi összetartozásra. Bízom benne, hogy az utánunk jövő generációk az általunk képviselt elveket, értékeket tovább viszik.

A szakrális hely lelki feltöltődést elősegítő hatását bővítve egy kút létesítésére és egy pad elhelyezésére is sor került a területen, amik a testi feltöltődést segítik elő a megfáradt embereknek. 

 

A műemlék együttes  története                    A műemlék együttes  képei


 

Önkéntes tevékenységek

 

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg egy kisebb vagy nagyobb közösség életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

     

 

Képek


 

Kulturális tevékenység

 

Fertályunk 4 tagja (Bíró Attila, Für István, Petrovics József Pál, Rohlicsek István) rendszeresen részt vesz a Fertálymesteri énekkar munkájában. Heti rendszerességgel járnak próbákra, illetve évente 8 - 10 alkalommal fellépnek különböző rendezvényeken (pl. Hanyi kápolnánál rendezett koncerten, ökumenikus héten az egri református templomban, a Bartakovics Béla Művelődési Központ által szervezett Éneklő Magyarország rendezvényein, a felsőváros és  a saját magunk által szervezett rendezvényeken, stb.), ezzel is népszerűsítve a fertályunkat.

- Fotók -


 

 

Főzőversenyeken való indulás


Az egri fertálymesteri testület és a Rác hóstya negyed  népszerűsítése érdekében Merczel Imre ("Főszakács") és Petrovics József Pál ("Főkukta") feleségeikkel együtt több főzőversenyen elindultak, mint fertálymesteri csapat. Ezen próbálkozásaikat többnyire sikerek kisérték, ami a jövőre nézve is erőt ad nekik.  

2016 - Verpelét - I. hely

2017 - Verpelét - Különdíj

2018 - Felnémet - II. hely

és Verpelét - II. hely

Természetesen ennek háttere, hogy a szomszédünnepek, a horgászverseny bográcsosait is ez a csapat főzte, főzi a résztvevők nagy megelégedésére.

 

A verseny fotói


Horgászversenyek

A rác hóstya negyed szervezésében - először a fertálymesteri testület '96-os fennállása óta - horgászversenyt hirdettünk a fertálymesteri testület és kedves családjaik részére. Mivel egy jól sikerült rendezvényt sikerült összehozni, így úgy gondoltuk hagyományt teremtünk belőle. A IX. fertály fertálymesterei, a két főszervező Jávorszki János és Seres László irányítása mellett vállalta a horgászversenyek megrendezését. Az ebéderől Merczel Imre ("főszakács"), Für István és Petrovics József Pál ("kukták") gondoskodnak, a feleségeik maximális segédkezése mellett.

 

Fényképek _1 Fényképek_2

 

Tánciskola fertálymestereknek   

 

A tánc a test jellemzően ritmikus mozgásával érzelmeket fejez ki, társadalmi

kapcsolatokat épít.

A tánc az emberek közötti verbális kommunikáció eszközének tekinthető.

 

 

 

Bíró Attila barátunk urunk (IX. Rácz hóstya negyed) vezetésével  -- 2018. november  4. és  december 16. között, vasárnap délutánonként (7 alkalommal) -- fertálymesteri társastánc foglalkozások voltak, a Városfal út 4. szám alatt, ahol mindenkit szeretettel láttunk! 

A programban szerepelt  az angol keringő, a bécsi keringő, a cha-cha-cha, a rumba, a rocki, a csárdás, és egyéb más, a résztvevők által igényelt formációk. A tánctanulásban  alkalmanként 8 - 10 pár vett részt, a program zárása ként egy nagyon hangulatos "vizsgatáncra" és "bulira" került sor, amire több fertálymester is meghívást kapott.

 

 

További fotók 


 

Jégkomandó

Rác hóstyánkon  található lépcsősor (113 lépcső) megtisztítása

Vissza