LELKI PROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTELÜNK

Az Egri Fertálymesteri Testületet egy SZERETETKÖZÖSSÉG. Ebből egyenesen következik az, hogy a "Rác hóstya negyed fertálymesteri közössége" is az!

Nem a különböző rendelkezések vagy feltételek, nem valamilyen érdekek, nem az anyagi haszon, nem címek megszerzésére való törekvés kovácsol össze bennünket, hanem az egymás iránti önzetlen szeretet. A szeretet a jóra szolgáló erő, a Teremtő nyelvén szól és a vele való kapcsolat szerves része. Valójában isteni cselekedet és a legtisztább módja annak, hogy egy másik ember és a magunk lelkét tápláljuk.

Kötelességünk tehát, hogy munkánkkal és szenvedéseinkkel, egymás elfogadásával és szolgálatával a szeretet civilizációját építsük.

A lelki tevékenységünk szerves részét képezik a vallási programokon való aktív részvétel (templomi búcsúk, zarándoklatok, a templomi koncertek, stb.).

 

Fényképek


Mária szobor a haranglábbal

A II. Rákóczi Ferenc utca, Könyök utca és a Ráchegy utca találkozásában egy füves területen található az ún. Csengős Mária-szobor. Mivel állagát az időjárási körülmények elégé lerontották a Rác hóstya negyed fertálymesterei kezdeményezték a szobor és a harangláb  felújítását. Az elhatározást tett követte, a negyed fertálymestereinek pénzbeli és fizikai munkájának valamint a Heves megyei Vízmű Zrt. egri üzemigazgatóságának köszönhetően valósult meg a felújítás.

Ezek a szakrális építmények ugyanúgy hozzátartoznak a városképhez mint  az épületek, szobrok, parkok.  Példázzák egy városrész lakóinak összetartozását és a Keresztényhithez való elkötelezettségüket. A mi elődeinknek, dédszüleinknek tartozunk azzal, hogy az általuk létrehozott értékeket megőrizzük, rendbe tartjuk és felújítjuk.

A fertálymesteri testület is ezt a szellemiséget hirdeti, hisz a mai zaklatott, elanyagiasodott világban egyre inkább szükség van, a keresztényi hitre, egymás segítésére, szeretetére,  a közösségi összetartozásra. Bízom benne, hogy az utánunk jövő generációk az általunk képviselt elveket, értékeket tovább viszik.

A szakrális hely lelki feltöltődést elősegítő hatását bővítve egy kút létesítésére és egy pad elhelyezésére is sor került a területen, amik a testi feltöltődést segítik elő a megfáradt embereknek. 

 

A műemlék együttes  története                    A műemlék együttes  képei

Újraszentelési videó


 

Önkéntes tevékenységek

 

Az önkéntesség olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként jelenik meg egy kisebb vagy nagyobb közösség életében. Előnye, hogy elősegíti a társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.

 A gyakorlati megvalósítása: 

 -- Seres László barátunk-urunk vezetésével 3. éve részt veszünk a TeSzedd! mozgalomban, melynek keretében megtisztítjuk környezetünket, a hóstyánk közterületeit. Ezzel is példát mutatunk negyedünk lakosainak. Ennek eredményeképpen egyre többen csatlakoznak hozzánk az itt lakó emberek közül.

-- Mlinkó Ferenc virágaival díszített, Borosi Ákos és Juhász János által is gondozott, felügyelt  Dobó téri emléktábla.
-- Zsólyom Ferenc és Gyenes József a Rác hóstyán található egyik keresztet gondozza, annak környékét tartja rendben.

-- Az éves fertálymesteri közgyűlést követő disznótoros  vacsora előkészítésében fertályunk több tagja is részt vesz (Borosi Ákos, Für István, Jávorszki János, Merczel Imre), sőt Merczel Imre és neje (Ibolya) főszerepet játszik a finom vacsorához szükséges hurka, kolbász ízesítésében, elkészítésében, majd a nagysuttogókra szánt szalonnák pácolásában, sóoldatban való érlelésében.

-- Jég-kommandó: A Rác hóstya területén található lépcsősor (113 lépcső) megtisztítása a hótól, csúszásmentesítés. (Jávorszki János, Gyenes József, Kőteleki Dénes és  Seres László)

     

 

Képek


 

Kulturális tevékenység

 

Fertályunk 4 tagja (Bíró Attila, Für István, Petrovics József Pál, Rohlicsek István) rendszeresen részt vesz a Fertálymesteri énekkar munkájában. Heti rendszerességgel járnak próbákra, illetve évente 8 - 10 alkalommal fellépnek különböző rendezvényeken (pl. Hanyi kápolnánál rendezett koncerten, ökumenikus héten az egri református templomban, a Bartakovics Béla Művelődési Központ által szervezett Éneklő Magyarország rendezvényein, a felsőváros és  a saját magunk által szervezett rendezvényeken, stb.), ezzel is népszerűsítve a fertályunkat.

- Fotók -


 

Megemlékezések, ünnepségek, találkozók

 

Vannak emberek, vannak neves napok, melyekre emlékezünk s vigyázunk, mint jelekre. Márciusnak idusára figyelve nekem ilyen dolgok jutnak eszembe... Sorsdöntő nap, csendes eső, beszédek... "Itt az idő," jön a jobb sors, vegyétek!

 

    Rákóczi emlékév          Jászok 25. világtalálkozója  

 


 

Főzőversenyeken való indulás


Az egri fertálymesteri testület és a Rác hóstya negyed  népszerűsítése érdekében több fertálymesterünk is különböző főzőversenyen indultak el.

 -- Merczel Imre ("Főszakács") és Petrovics József Pál ("Főkukta") feleségeikkel együtt. Ezen próbálkozásaikat többnyire sikerek kisérték, ami a jövőre nézve is erőt ad nekik.  2016 - Verpelét - I. hely; 2017 - Verpelét - Különdíj; 2018 - Felnémet - II. hely és  Verpelét - II. hely.

 

Természetesen ennek háttere, hogy a szomszédünnepek, a horgászversenyek bográcsosait is ez a csapat főzte, főzi kiegészülve Für István barátunk urunkkal, sőt  még a  tenki kórustalálkozóra is ők készítették a bográcsgulyást, a résztvevők nagy megelégedésére.

 

-- Seres László és kedves neje 2017-ben Felnémeten macok főző versenyen szép eredményt ért el.

-- Boroi Ákos és Jávorszki János 2018 decemberében  a (Magyarok vására) forraltbor főző versenyen I. helyezést ért el.

 

A verseny fotói


Horgászversenyek

A rác hóstya negyed szervezésében - először a fertálymesteri testület '96-os fennállása óta - horgászversenyt hirdettünk a fertálymesteri testület és kedves családjaik részére. Mivel egy jól sikerült rendezvényt sikerült összehozni, így úgy gondoltuk hagyományt teremtünk belőle. A IX. fertály fertálymesterei, a két főszervező Jávorszki János és Seres László irányítása mellett vállalta a horgászversenyek megrendezését. Az ebéderől Merczel Imre ("főszakács"), Für István és Petrovics József Pál ("kukták") gondoskodnak, a feleségeik maximális segédkezése mellett.

 

Fényképek _1 Fényképek_2

 

Tánciskola fertálymestereknek   

 

A tánc a test jellemzően ritmikus mozgásával érzelmeket fejez ki, társadalmi kapcsolatokat épít. A tánc az emberek közötti verbális kommunikáció eszközének tekinthető.

 

 

 

 

Bíró Attila barátunk urunk (IX. Rácz hóstya negyed) vezetésével  -- 2018. november  4. és  december 16. között, vasárnap délutánonként (7 alkalommal) -- fertálymesteri társastánc foglalkozások voltak, a Városfal út 4. szám alatt, ahol mindenkit szeretettel láttunk! 

A programban szerepelt  az angol keringő, a bécsi keringő, a cha-cha-cha, a rumba, a rocki, a csárdás, és egyéb más, a résztvevők által igényelt formációk. A tánctanulásban  alkalmanként 8 - 10 pár vett részt, a program zárása ként egy nagyon hangulatos "vizsgatáncra" és "bulira" került sor, amire több fertálymester is meghívást kapott.

 

 

További fotók 


Minden Magyarok Megmaradásáért maraton.

Borosi Ákos (Juhász Gáborral) 2018. augusztusában teljesítette Verecke-hágó --- Ópusztaszer 470 km távot, 11nap alatt futva és kerékpárral kísérve.

 

      

 

 

 

 

    


 

Jégkomandó

Rác hóstyánkon  található lépcsősor (113 lépcső) megtisztítása

Vissza